Загальна інформація

Державна компанія “Укрспецекспорт” є уповноваженим державою посередником у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.

В перші роки незалежності Україну на зовнішніх ринках озброєнь представляли три галузеві зовнішньоторговельні організації:

  • «Укрінмаш» при Міністерстві машинобудування ВПК та конверсії;
  • «Прогрес» при Міністерстві промисловості;
  • «Укроборонсервіс» при Міністерстві зовнішньоекономічних зв’язків та торгівлі. 

В рамках реформування системи військово-технічного співробітництва України з іноземними державами з метою впорядкування діяльності у сфері експорту та імпорту озброєння, військової техніки та послуг військового і спеціального призначення у 1996 році Постановою Кабінету Міністрів України була створена Державна компанія «Укрспецекспорт». Три вище-названі зовнішньо-торговельні організації увійшли до її складу на правах дочірніх підприємств. Офіційною датою створення ДК “Укрспецекспорт” вважається 9 жовтня 1996 р.

У подальшому до Компанії приєднались Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство "Промоборонекспорт", Державне госпрозрахун-кове зовнішньоторговельне підприємство "Спецтехноекспорт" та Державне підприємство «Зовнішньоторговельна фірма «ТАСКО-експорт». За час свого існування "Укрспецекспортом" налагоджено експортно-імпортні поставки військової та спеціальної техніки, озброєнь і послуг більш ніж в 90 країн світу.

Державна Компанія «Укрспецекспорт» створена з метою одержання прибутку шляхом участі у реалізації державної політики у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового призначення та подвійного використання, які підлягають експортному контролю, а також товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, підвищення ефективності використання і розвитку експортного потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу та розширення міжнародного співробітництва у військово-технічній сфері.

Компанія є уповноваженим державою посередником у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового призначення та подвійного використання, які підлягають експортному контролю, а також товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

На Державну Компанію «Укрспецекспорт» покладаються такі завдання:

  • участь у реалізації державної політики в галузі експорту та імпорту продукції і послуг військового призначення та подвійного використання, а також товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;
  • сприяння нарощуванню ефективності використання і розвитку експортного, виробничого та науково-технічного потенціалу українських підприємств, насамперед оборонно-промислового комплексу;
  • поповнення дохідної частини державного бюджету за рахунок надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової, спеціальної техніки, майна Збройних Сил та інших військових формувань;
  • освоєння міжнародних ринків озброєння, військової та спеціальної техніки, проведення маркетингових досліджень, у тому числі із залученням на договірній основі представників інших підприємств і організацій;
  • організація і проведення переговорів з резидентами, нерезидентами та укладення відповідних договорів (контрактів);
  • реалізація військового майна відповідно до укладених з Міноборони, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють управління військовими формуваннями, підприємствами, організаціями, у тому числі й нерезидентами, договорів купівлі-продажу, комісії, консигнації, сумісної діяльності, міни, бартеру, поставки, товарного кредиту та інших цивільно-правових угод;
  • забезпечення у разі потреби гарантії виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених відповідно до норм міжнародного права, шляхом визначення в них умов взаєморозрахунків, за якими передбачається перевищення строків надходження частини валютних коштів в Україну.