Відео:
Uploading...
Про Компанiю
Фоторепортажі :
ВTC України

Військово-технічне співробітництво (ВТС) України з іноземними державами визначається як сукупність цілеспрямованих заходів, пов’язаних із розробленням, виробництвом, ремонтом, модернізацією, знищенням (утилізацією) і міжнародними передачами товарів військового призначення, які здійснюються на підставі законодавства України у повній відповідності з міжнародними нормами щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та обмеження передач окремих видів товарів військового призначення та подвійного використання.

Президент України здійснює керівництво державною політикою у сфері ВТС.

Рада національної безпеки та оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України, який:

 • координує та контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері ВТС;
 • здійснює поточний контроль діяльності органів виконавчої влади у сфері ВТС, подає Президенту України відповідні висновки та пропозиції;
 • ініціює розроблення нормативних актів та документів з питань ВТС, узагальнює практику їх застосування та результати перевірок їх виконання.

  Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. У сфері військово-технічного співробітництва (згідно ст. 6 Указу Президента "Про заходи щодо вдосконалення ВТС України з іноземними державами") Кабінет Міністрів України:

 • забезпечує реалізацію державної політики у сфері військово-технічного співробітництва;
 • укладає в установленому порядку міжнародні договори з питань військово-технічного співробітництва;
 • створює українську частину двосторонніх та багатосторонніх міжурядових комісій з питань військово-технічного співробітництва;
 • вирішує питання відшкодування збитків, завданих суб'єктам військово-технічного співробітництва внаслідок припинення, зупинення експорту, імпорту товарів військового призначення;
 • визначає і затверджує державних замовників на поставку (закупівлю) товарів військового призначення;
 • забезпечує проведення цінової політики щодо формування внутрішніх та зовнішніх цін на товари військового призначення;
 • надає за поданням Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю повноваження суб'єктам військово-технічного співробітництва на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення;
 • координує діяльність учасників військово-технічного співробітництва щодо їх участі в організації міжнародних виставок, демонстрації товарів військового призначення.

  Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю є робочим органом, що розробляє пропозиції стосовно основних напрямків державної політики в сфері ВТС. Відповідно до покладених на неї завдань Комісія:

 • готує матеріали на засідання Ради національної безпеки і оборони України з концептуальних засад, пріоритетних напрямів політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, у тому числі, проекти відповідних рішень;
 • опрацьовує пропозиції щодо встановлення, обмеження, припинення, зупинення та відновлення військово-технічного співробітництва України з іноземними державами;
 • аналізує ефективність державного регулювання діяльності у сфері військово-технічного співробітництва та експортного контролю і розробляє пропозиції щодо його вдосконалення;
 • виробляє рекомендації щодо координації дій на міжнародних ринках озброєнь, військової та спеціальної техніки органів виконавчої влади і суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання.

  Центральні органи виконавчої влади, що беруть участь у військово-технічному співробітництві визначені в ст.1 Указу Президента України “Про розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами” від 20 березня 2002 року № 276. Відповідно до цього Указу загальними повноваженнями центральних органів виконавчої влади в зазначеній сфері є:

 • підготовка пропозицій щодо розроблення і реалізації єдиної державної політики у сфері військово-технічного співробітництва;
 • розроблення проектів законів, інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів з питань військово-технічного співробітництва;
 • організація роботи українських частин міжурядових комісій з питань військово-технічного співробітництва, голів яких призначено від відповідного центрального органу виконавчої влади.