Відео:
Загрузка видео...
Про Компанiю.
Фоторепортажі :
Законодавча база
Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року № 959-ХІІ

Закон України “Про державний контроль за міжнародними передачами това-рів військового призначення та подвійного використання” від 20 лютого 2003 року № 549-IV

Указ Президента України “Про заходи щодо вдосконалення військово-технічного співробітництва України з іноземними державами” від 21 квітня 1999 року № 422

Указ Президента України “Про заходи щодо підвищення ефективності діяль-ності Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення” від 12 червня 1999 року № 640

Указ Президента України “Про розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами” від 20 березня 2002 року № 276

Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо вдосконалення контролю у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва” від 24 грудня 2002 року № 1207

Указ Президента України “Про Концепцію військово-технічного співробіт-ництва з іноземними державами на період до 2010 року” від 27 серпня 2003 року № 913